1. Betaling in de eerste week van aanvang per maand overmaken op rabobank nr:

 

NL42 RABO 0354 4492 30 tnv. Balletschool Enschede

 

ovv de voornaam en achternaam van de cursist(e)

 

 

 

  1. Het dansseizoen loopt van augustus t/m juli (of gelijk met het kalenderjaar van de scholen). De schriftelijke aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst verwerkt en bevestigd.

  2. Eenvoudig en voordelig is het betalen van het lesgeld via uw bank-girorekening. Het lesgeld dient te worden voldaan door de betalingsplichtige (een meerderjarige leerling, vader/moeder, voogd/voogdes, of wettelijke vertegenwoordigers van een minderjarige leerling.

  3. Het lesgeld is inclusief BTW.

  4. Teruggave van een deel van het lesgeld is alleen mogelijk bij gebleken overmacht (zoals bij duidelijk aantoonbare blessures of langdurige ziekte van de deelnemer).

 

  1. Bij verzuimen van een les vindt er geen restitutie plaats. Tijdig afgezegde niet gevolgde lessen kunnen in overleg met de docent worden ingehaald.

  2. De Balletschool stelt zich niet aansprakelijk voor diefstal en materiële schade in welke vorm dan ook. Bij schade door onzorgvuldig gedrag geldt tevens geen aansprakelijkheid.

 

  1. De Balletschool stelt zich niet aansprakelijk voor blessures van de deelnemers opgelopen tijdens de lessen. Ook is zij niet aansprakelijk voor al ontstane blessure(s) en/of reeds aanwezige fysieke klachten van de deelnemer.

  2. De Balletschool behoud zich het recht af te wijken van de vermelde gegevens zoals namen van docenten, tijden en prijzen.