In mijn peuter- en kleuterballetles is een prettige en vertrouwde sfeer erg belangrijk.

 

 

 

Uw kind komt spelenderwijs in aanraking met klassieke muziek, maar ook met kinderliedjes en de bij peuters en kleuters meer populaire muziek.

 

De muzikale ontwikkeling wordt gestimuleerd, de fantasie wordt geprikkeld, en uw kind leert spelenderwijs de grondbeginselen van de klassiekballettechniek.

 

Er wordt op deskundige wijze geappelleerd aan de motorische vaardigheden van uw kind.

 

Vanaf 3 jaar

 

Vanaf september op Zaterdagen

 

van 10.15-11.00 uur